Niemand kan vluchten voor zijn hart. Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt.