Levensboek

Wat is een levensboek?

Veel mensen spelen wel eens met de gedachte om hun levensverhaal te schrijven.
Sommigen hebben zelfs een poging ondernomen, maar ontdekt dat het een
veelomvattende klus is. Een levensboek is een verlengstuk van iemands leven. Ik kan
je helpen jouw herinneringen vast te leggen in een levensboek.

Een prachtig samenspel

Samen gaan we aan de slag met jouw levensverhaal. Ik vraag je om foto’s, gedichten,
een kaartje van een geboorte, van een dierbare die is overleden of is getrouwd te
verzamelen. Misschien heb je brieven, tekeningen, zelfgemaakte dingen. Een
stamboom, namen en foto’s van familieleden om te gebruiken voor je levensboek.

Welke herinneringen komen er naar boven die je graag met mij deelt? Welk verhaal
wil je echt niet vergeten? We bepalen samen wat erin jouw levensboek komt te
staan. Ik probeer zo goed mogelijk jouw herinneringen uit te schrijven. Uiteindelijk
bepaal jij of het opgenomen wordt in jouw levensboek. Een prachtig samenspel, vol
met uitdagingen. Zo maken we samen je levensboek. Ik vind het leuk om in overleg
met jou iets te máken, te knippen en plakken, vorm te geven. Uiteindelijk wordt het
jouw levensboek, persoonlijk en op maat vorm gegeven. Met liefde en passie
gemaakt.


Voor wie is het levensboek bedoeld?

Een levensboek is heel geschikt voor mensen die (te) weinig contacten hebben met
anderen, die geïsoleerd dreigen te raken en voor ouderen van wie het geheugen
achteruit gaat (ook dementerende ouderen). Het verhaal kan ook mogelijkheden
aanreiken het isolement te doorbreken van alleen-levende ouderen.  Maar natuurlijk
ook als je graag jouw levensverhaal wilt vastleggen voor je dierbaren.
Ik vind het belangrijk dat je er zelf enthousiast over bent. Dat je zin hebt om ermee
aan de slag te gaan. Herinneringen uit je leven op te halen en dit met mij te delen.
Dat kunnen droevige dingen zijn maar ik wil vooral stilstaan bij de positieve
momenten in je leven.

Jouw eigen levensverhaal, die werkelijke ontmoeting is mijn passie om vast te leggen.

Je eigen levensverhaal vertellen en teruglezen of terugzien bevestigt je eigenheid en
identiteit. Je bent immers iemand met een verhaal, je wordt gehoord en gezien. Je
eigen levensverhaal biedt gespreksstof over dingen en ervaringen die er toe doen.
Het is de opstap naar de dialoog, naar een werkelijke ontmoeting met de ander.
Het samen vormgeven en vastleggen van jouw herinneringen in een persoonlijk
levensboek is mijn passie.

Klik hier voor het maken van een intakegesprek.